Månedens korsats, marts 2018

Niels la Cour (f. 1944): Frans af Asissis bøn

Kammerkoret Euphonia synger under ledelse af Ole Reuss Schmidt

Optagelse i forbindelse med sommerkoncert i Korsvejskirken mandag d. 12. juni 2017. Lydteknik: Bent Pedersen.

Der er tale om en ubearbejdet live-optagelse.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NY, DANSK MUSIK, NÅR DET ER ALLERBEDST
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niels la Cour, f. 1944 er en af de allerfineste komponister, når det drejer sig om ny, dansk musik, og det fornægter sig ikke i ”Frans Assisis bøn”, et værk, der er skrevet i 80’erne, og som må siges at stå som en markant repræsentant for kormusik, iklædt et modernistisk tonesprog. Det er heller ikke for ingenting, at netop Niels la Cour blev udvævnt til årets korkomponist i 1988.

I efteråret 2017 havde Euphonia værket med på det program, som vi optrådte med i Tyskland og Holland, og også dernede blev det særdeles godt modtaget af publikum.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FRANS AF ASISSI HAR ALDRIG SET TEKSTEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Der foreligger en lille pudsighed med hensyn til teksten. Den kan nemlig ikke spores længere tilbage end til 1912, men af en eller anden grund er den blevet tilskrevet den italienske munk Frans af Asissi (1181-1226), som således aldrig har set denne tekst.

Man kan med god ret hævde, at den handler om, hvad mennesket selv kan udrette, med Guds hjælp, og man må formode, at dersom Frans af Asissi havde været forfatteren, så ville han være kommet et par spadestik dybere ned end dette.

Men det er samtidig en smuk bøn, der rummer mange smukke tanker, og den fremstår overordentlig fint i Niels la Cours ypperlige, musikalske klædedragt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEKSTEN I SAMMENHÆNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Herre, gør mig til redskab for din fred.

Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød.

Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger.

Mester, hjælp mig at søge ikke så meget at blive trøstet som at trøste, ikke så meget at blive forstået som at forstå, ikke så meget at blive elsket som at elske.

For det er ved at give, at vi får, ved at tilgive, at vi selv får tilgivelse, ved at miste vort liv, at vi finder det.

Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv.


Kastrup d. 13. marts 2018
Ole Reuss Schmidt