Månedens korsats august 2017

Peter Erasmus Lange-Müller (1850-1926): Kornmodsglansen ved midnatstid

Herregruppen fra Kammerkoret Euphonia synger under ledelse af Ole Reuss Schmidt

Optagelse fra sommerkoncerten i Korsvejskirken d. 12. juni 2017. Der er tale om en ubearbejdet live-optagelse, og det er Bent Pedersen, der har stået for den lydtekniske side af sagen

Klik her for at komme frem til en lille fotoreportage fra den samme koncert.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KORNMOD –
ET VELBESKREVET METEORLOGISK FÆNOMEN I AUGUST
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om jeg så helt hundrede procent forstår, hvad det drejer sig om, skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald noget med, at i august måned bliver havvandet så varmt, så tordenskyer opretholdes, også selv om det bliver aften og nat.

Hvis disse tordenskyer så udløses, og tordenvejret går i gang, så vil man på store afstande kunne se glimtene, bag om Jordklodens krumning, uden at kunne høre bragene, og det er disse lysglimt, man kalder kornmod. Naturligvis fordi kornet netop modnes i august.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PETER ERASMUS LANGE-MÜLLER (1850-1926)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.E. Lange-Müller blev født i 1850 og voksede op på Frederiksberg, i et velstående hjem, hvor faderen var højesteretsdommer.

Han studerede kortvarigt på konservatoriet, men kom aldrig til at færdiggøre nogen uddannelse. Hele hans liv blev i det hele taget præget af hans svagelige helbred, men netop under disse betingelser var han i stand til at helt hellige sig komponistgerningen, og det blev til 70 opusnumre plus en del flere værker uden for opusnummer.

Mange af disse værker spilles og indspilles den dag, og dermed har også Lange-Müller fået en fuldgyldig plads i musikhistorien.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MANGLENDE SELVSIKKERHED
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I forbindelse med sin 75 års fødselsdag i 1925 foreligger dette citat fra han mund:

"Musikken ... hyllede sig i Fjernhed for mig, og længe varede det, inden jeg vovede at følge den, og aldrig er jeg naaet den saa nær, at jeg kunde træde ind i dens Skole og tilegne mig de praktiske Realiteter ... stærkt har jeg savnet denne Ledelse under min lange og langsomme Vandring, og mangelfuldt udrustet har jeg møjsomt arbejdet mig frem indtil det Punkt, hvor jeg nu resigneret erkjender at maatte stande."
(Dansk Musiktidsskrift 1925 nr. 3)

Den slags depressive udtalelser er ikke ualmindelige blandt komponister, de findes sågar også hos Carl Nielsen, og måske har det noget at gøre med, at netop intelligente mennesker tit og ofte ikke har så meget tro på sig selv. Den kæphøje og selvsikre attitude kommer sjældent fra den kant.

Til gengæld kan eftertiden konstatere, at Lange-Müllers værker, som allerede nævnt, har spillet en stor rolle og været til stor glæde for kommende generationer.

Og det, som Lange-Müller selv beskriver således: ” mangelfuldt udrustet har jeg møjsomt arbejdet mig frem indtil det Punkt, hvor jeg nu resigneret erkjender at maatte stande” har i jo rigt mål båret frugt.

Jeg kan ikke se andet, end at den forhåndenværende mandskorsats, som er fra 1879, er et uforligneligt mesterværk.

Og så ånder den af en herlig og umiskendelig guldalder-romantisk esprit, såvel i tekst som i tone.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEKSTEN I SAMMENHÆNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melodi: Peter Erasmus Lange-Müller
Tekst: Emil Lange Müller, bror til komponisten

Kornmodsglansen ved midnatstid
lysner bag fjerne skove.
Skøn jomfru, du træde til vinduet hid,
nu er det ej tid at sove!
Se ud, se ud!
Thi natten funkler med stjerneskud.

Gemmer du ønsker dybt i din sjæl,
så lad dem mod himlen hæves.
Når stjernerne falde, da ved du vel,
ønsker man ikke forgæves.
Se ud, se ud!
Thi natten funkler med stjerneskud.

Ønsk ikke tilbage til den tid, der for hen,
og sommerens falmende blommer.
Ønsk kun, at de rødeste roser igen
må blomstre næste skærsommer.
Se ud, se ud!
Thi natten funkler med stjerneskud.Kastrup d. 1. august 2017, Ole Reuss Schmidt