Månedens korsats april 2017

Melchior Franck (1579-1639): Entsetzet euch nichtKammerkoret Euphonia synger under ledelse af Ole Reuss Schmidt.

Der er tale om en ubearbejdet liveoptagelse fra koncert
i Taksigelseskirken på Østerbro d. 2. april 2017.
Lydtekniker: Bent Pedersen

Klik her for at komme frem til en lille fotoreportage fra den samme koncert.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PÅSKEMUSIK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denne udgave af månedens korsats bliver sat op påskelørdag, og det kan næsten ikke blive andet end en af de vidunderlige satser om Jesu opstandelse, som der findes utallige af i kormusik-litteraturen.
Der er tale om en motet til påskedag fra samlingen: Deutsche Evangeliensprüche für das Kirchenjahr, 1623, af den tyske komponist Melchior Franck (1579-1639).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEN TYSKE TEKST
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den originale, tyske tekst ser således ud:

Ensetzet euch nicht!
Ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten.

Er ist auferstanden und ist nicht hier.
Siehe da die Stätte, da sie ihn legten.

Gehet aber hin und sagets seinen Jüngern und Petro,
daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa,
da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesaget hat.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEN TYSKE TEKST SAT IND I SIN SAMMENHÆNG
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den tyske tekst er identisk med vers 6 og 7 i det følgende tekstudsnit fra Markus evangeliet kapitel 16:

Vers 1-5:
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.
Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op.
Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?«
Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor.
Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.

Vers 6 og 7:
Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!
Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PROGRAMMUSIK
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melchior Franck har komponeret musikken til denne tekst på en måde, så musikken på det nærmeste følger teksten linje for linje, der er næsten tale om programmusik, og man man kan blot lytte til musikken, og følge med i teksten som vist i det følgende:


Første afsnit:

Ensetzet euch nicht! Ihr suchet Jesum von Nazareth, den Gekreuzigten.
Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede.

Musikken er her fortrøstningsfuld


Andet afsnit:

Er ist auferstanden und ist nicht hier.
Han er opstået, han er ikke her.

Musikken skifter taktart, og begynder at danse, jo, dette er virkeligt et glædeligt budskab.


Tredje afsnit:

Siehe da die Stätte, da sie ihn legten.
Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Nu skifter rytmen igen tilbage til den forrige taktart, og bliver mere nøgternt konstaterende. Se, der er stedet, hvor de lagde ham, underforstået: Han er der ikke, nej, for han er opstået.


Fjerde afsnit:

Gehet aber hin und sagets seinen Jüngern und Petro,
daß er vor euch hingehen wird nach Galiläa,
Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa.

De fire korstemmer, sopran, alt, tenor og bas kappes om at synge ordet ”Gehet”, altså: Gu nu, underforstået: Skynd jer, rask afsted, og fortæl det videre til hans disciple, blandt hvilke Peter (på tysk Petro, i den rigtige tyske kasus) nævnes specifikt.
Her skal vi huske, at samme Peter et par døgn tidligere havde svigtet Jesus på det groveste i ypperstepræstens gård – men netop Peter skal også høre opstandelsesbudskabet.


Femte afsnit:

da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesaget hat.
Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«

Melchior Franck runder denne herlige korsats af med en sand jubeltone, med friske punkteringer og karske synkoper, som om komponisten vil sige:
Ja, Kristus er virkelig opstanden.


Kastrup d. 15. april 2017, Ole Reuss Schmidt