Månedens korsats dec. 2016

"His yoke is easy" fra Händels Messias

Optagelse fra Messiasopførelse i Marmorkirken søndag d. 4. december 2016.

Musikere fra Det Kgl. Kapel spiller, og Kammerkoret Euphonia synger under ledelse af Ole Reuss Schmidt.

Lydtekniker: Bent Pedersen


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HIS YOKE IS EASY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det falder helt naturligt, at månedens korsats her i december er fra Messiasopførelserne i Marmorkirken i begyndelsen af måneden, og denne gang har vi valgt en af de muligvis lidt mere specielle satser, His yoke is easy.

Der er tale om en decideret korfuga, hvor hovedtemaet ser således ud:

Karakteren er på det nærmeste af et lystigt tilsnit, og dette tema afsynges i alt 13 gange af koret, nemlig 5 gange af soprangruppen, 2 gange af altgruppen, 2 gange af tenorgruppen og 4 gange af basgruppen.

Således er stoffet disponeret fra Händels side, og hele vejen fra start til slut bliver det hele holdt sammen af en vidunderlig og glad spadserende baslinje, der tilfører satsen et umiskendeligt element af swing.

Jo, der er såmænd masser af ”walking bass” i den gamle partiturmusik, ikke mindst hos Händel, og langt senere tiders jazzmusik har på ingen måde eneret på dette begreb.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OVERGANG MELLEM FØRSTE OG ANDEN DEL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som bekendt handler første del af Händels Messias om julens budskab, mens anden del handler om påskens, og eftersom ”His yoke is easy” er den sidste sats i første del, kommer den til at udgøre overgangen mellem jul og påske i Messias.

Det gør Händels så rede for ved helt til sidst, i de sidste 3-4 takter, at lade musikken bremse op mens koret synger ”And his burthen is light” i lange udholdte akkorder.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEKSTEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den samlede tekst til denne korsats er ganske kort, og ser således ud:

His yoke is easy and his burthen is light.
For mit åg er godt, og min byrde er let. Math. 11,30

Den handler om, at Gud er med os, også når livet er svært.

Lige forinden, i slutningen af sats nr 17, har sopransolisten sunget denne tekst

Come unto him all ye that labour, that are heavy laden, . . . osv.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Math. 11,28-29.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FRED, TRØST OG HJÆLP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disse ord kan bringe fred, trøst og hjælp til os mennesker, når vi oplever modgang. Det er nemlig Kristus selv, der siger dem, og uanset hvad vi løber ind i her i menneskelivet, så har han selv været der før os. Jo, for han påtog sig selv den yderste lidelse, da han døde på korset for vores skyld.

Netop dette, altså hans lidelse og død på korset for vores skyld, handler anden del af Messias om, og derfor bliver der særdeles god mening i denne overgang mellem første og anden del.

Korsatsen her peger frem mod anden del


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HÄNDELS EGEN LIVSITUATION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Da Händel i sensommeren 1741 skrev Messias, havde han mistet sin popularitet som operakomponist, og publikum havde vendt ham ryggen.

Måske har han selv været skuffet, og måske har netop teksten til denne sats sat denne skuffelse i perspektiv, eller omvendt. Det kan vi ikke vide noget om, men det er ikke utænkeligt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TONERNE DANSER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under alle omstændigheder lader Händel tonerne danse netop her, og det vil vi da også meget gerne i Kammerkoret Euphonia stå på mål for.

På den forhåndenværende optagelse har jeg lyst til at nævne basgruppen i orkestret, bestående de tre kgl. kapelmusikere Jacob Dam på fagot, Emilie Eskær på cello og Yonas Ben Hamadou på bas samt Sven Verner på cembalo.

Der er tale om ”walking bass” i ordets allerbedste betydning, det er vidunderligt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DANSK JUL ANNO 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For nogle mennesker vil juletiden være en glædens tid, for andre vil netop juletiden være desto mere tung og alvorsfyldt, sådan er livet nu engang.

Det er mit ønske, at alle alligevel, ud fra ovenstående betragtninger, kan få noget ud af at lytte til denne udgave af månedens korsats.

Rigtig glædelig jul.


Kastrup d. 18. december 2016, Ole Reuss Schmidt