Om koretPå denne side kan man finde følgende 13 fortløbende afsnit:

1. Generelt om koret. Klik her
2. Optagelse i koret. Klik her
3. Korets medlemmer. Klik her
4. Diskografi. Klik her
5. Korets historie. Klik her
6. Turneer til udlandet. Klik her
7. Større koncerter med orkester og solister. Klik her
8. Afholdte koncerter. Klik her
9. Korets data. Klik her
10. Korets organisatoriske og formelle konstruktion. Klik her
11. Korets bestyrelse. Klik her
12. Korets vedtægter. Klik her
13. Anmeldelser i pressen. Klik her


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. GENERELT OM KORET
- - - - - - - - - - - - - - -

Kammerkoret Euphonia er et ambitiøst kammerkor, der beskæftiger sig med kormusik fra den klassiske musiktradition, nyt såvel som gammelt.

Koret tæller 25 medlemmer, blandt hvilke tre er på orlov, oktober 2017.

Aldersmæssigt er der tale om en håndfuld sangere i begyndelsen af tyverne, mens resten repræsenterer alle aldersgrupper op til slutningen af fyrrene. Vi oplever, at denne aldersspredning bibringer koret en fin og levende dynamik.

Kammerkoret Euphonia er hjemmehørende i Korsvejskirken på Amager, men korets medlemmer er bosiddende rundt omkring i hele byen og også ud over Sjælland. For at dele sol og vind lige her, finder den ugentlige prøve sted mandag aften i centralt beliggende lokaler tæt ved Nørreport Station i vintermånederne, mens den finder sted i Korsvejskirken på Amager i sommermånederne.

Ved disse mandagsprøver arbejder vi typisk med den delikate detalje i et udsøgt repertoire, og i den forbindelse tilstræber vi, at tiden bliver anvendt så effektivt som muligt. Først og fremmest for musikkens egen skyld, men også fordi vi alle er travle mennesker, for hvem tiden er værdifuld.

Samtidig er der tale om et stykke kostbart arvesølv, når vi fastholder, at det skal være hyggeligt og rart at være til korprøve, og at der ligeledes skal være højt til loftet.

På disse to søjler, altså henholdsvis den professionelle tilgang til musikken og et godt socialt miljø, er korets løbende virke bygget op.


Klik her for at komme frem til en lille fotoreportage fra en ganske almindelig mandagsprøve.

Klik her for læse om den årlige øveweekend


Kammerkoret Euphonia er et rejseglad foretagende, hvor man pr. oktober 2017 har gennemført i alt 26 udlandsturneer, herunder også til oversøiske destinationer. Således Cuba i 1999, Sydafrika i 2005 og New York i 2007.

Den sidste udlandsturne fandt sted i oktober 2017, og gik til Tyskland/Holland.


Klik her for at læse om turneen til Albanien i 2013.

Klik her for at se listen over udlandsturneer gennem årene.


Gennem årene er der i koret blevet opbygget en solid tradition for opførelser af større værker for kor, orkester og solister. En tradition, som vi værdsætter særdeles højt.

Her arbejder vi sammen med musikere fra Det Kgl. Kapel og solister repræsenterende det bedste af det bedste inden for faget, ligesom koret ved disse lejligheder lader sig udvide med et antal assistenter.

Disse korassistenter vil typisk være dygtige og skolede sangere, der ikke har mulighed for at være fast med i koret, men som gerne vil ”give den en skalle” i en tidsbegrænset periode.

Således blev Matthæus-passionen af Bach opført i Christiansborg Slotskirke i april 2014, og Bachs h-mol Messe det samme sted i september 2016.

Ligeledes har koret siden 2004 opført Händels Messias i Marmorkirken hvert år i december måned, og gør det igen henholdsvis d. 2. og d. 3. december 2017


Klik her for at komme frem til en lille fotoserie med billeder fra Messiasopførelserne i Marmorkirken i december 2012

Klik her for at komme frem til info om opførelserne af Matthæuspassionen i april 2014

Klik her for at se listen over opførelser af større værker for kor, orkester og solister

Klik her for at høre Hallelujakoret med Euphonia i december 2012.


Udover de ovenfor omtalte aktiviteter giver koret med jævne mellemrum koncerter rundt omkring i kirker og andre steder. Her optræder vi typisk med et a capella-program, og disse, om man så må sige, ”almindelige” koncerter bliver omfattet med et lige så stort engagement og med lige så seriøse forberedelser, som der er tale om i forbindelse med udlandsturneer og koncerter med orkester og solister.

Det vil ikke være helt forkert at sige, at de ”almindelige” koncerter med a capella-musik udgør nerven i korets virke og videre udvikling.


Klik her for at komme frem til en lille fotoserie fra en sådan koncert i Fuglebjerg Kirke ved Sorø

Klik her for at komme frem til et typisk Euphonia-koncertprogram


Skulle nogen have lyst til at arrangere en koncert med Kammerkoret Euphonia, er man velkommen til at rette henvendelse til os. Klik på bjælken ”Kontakt” ude til højre, øverst oppe på denne side.

Er man interesseret i at blive medlem af koret, er der flere oplysninger om dette umiddelbart nedenfor.

Ønsker man at høre koret, henvises der til bjælken "Lyt til koret" ude til højre


Klik her for at komme frem til lille rids over korets historie, hvilket vil give et yderligere indtryk af korets identitet og ”virksomhedskultur”

Klik her for at komme frem til oplysninger om korets formelle organisation og korets vedtægter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. OPTAGELSE I KORET
- - - - - - - - - - - - - - -

Er man interesseret i optagelse i Kammerkoret Euphonia, skal man ved en foresyngning være i stand til at dokumentere de fornødne stemmemæssige og nodelæsningsmæssige kvaliteter. Hvis dette er tilfældet, er der tale om en efterfølgende gensidig prøveperiode på 3 måneder, før endegyldig optagelse kan finde sted.

Man kan også, ligeledes via en foresyngning, blive optaget på korets assistentliste. Se ovenfor.

Vedrørende henvendelse til koret angående optagelse og i det hele taget: Se under bjælken ”Kontakt”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. KORETS MEDLEMMER
- - - - - - - - - - - - - -

Opdateret september 2018

Sopran:
Emilie Holm Bendixen
Christine Andersen Creutzberg
Anna Shin Graversen
Camilla Krarup
Helene Krarup
Lotta Nymann-Lindegren
Anne Wille
Anna Gran, orlov

Alt:
Ann-Marie Boelt
Olivia Tilde Fryd Nilsson
Edda Schlanbusch
Anine Madvig Struer
Freia Østergaard
Camilla Bonde Larsen, orlov
Rikke Winther, orlov

Tenor:
Orla Jensen
Bjarne Kiel
Christian Just Møller
Rasmus Christensen

Bas:
Hans Kristian Herz
Henning Hertz
Karsten Larsen
Carsten Blom, orlov

Foruden disse er en række sangere tilknyttet via korets assistentliste. Disse medvirker ved større opsætninger som eksempelvis den årlige Messias i Marmorkirken- - - - - - - - - - - - - - -
4. DISKOGRAFI
- - - - - - - - - -

Kammerkoret Euphonia har tre udgivelser bag sig:

Koret medvirker på CD’en ”Faith in Light” fra 2009 med musik af Leif Martinussen.
Udgives af forlaget Paula, PACD 162, og forhandles i alle musikforretninger.

Koret udsender ubearbejdet liveoptagelse af sommerkoncert i Korsvejskirken d. 13. juni 2011.
Lydteknik ved Jonna og Svend Erik Nielsen, musik af Josquien des Prez, Hans Leo Hassler, Johs. Brahms, Ed. Grieg og John E. Ekberg.
Kan købes for kr. 50,- plus forsendelsesomkostninger ved henvendelse til koret.

Koret udsender i 2017 CD med musik af den tyske komponist Melchior Franck (1579-1639). Kan købes ved henvendelse til koret.- - - - - - - - - - - - - - - - -
5. KORETS HISTORIE
- - - - - - - - - - -

I august 1987 mødte der et nyt hold konfirmander frem i Korsvejskirken på Amager, blandt hvilke en gruppe viste sig at være særdeles motiverede for korsang. På den baggrund blev Korsvejskirkens Pigekor stiftet.
Samtidig blev der fra tid til anden i den samme kirke afholdt koncerter, hvor et såkaldt ”ad hoc” kor bestående af tidligere elever fra Sankt Annæ Gymnasium optrådte. Dette kor gennemførte sin første udlandsrejse til England i 1991, og fra 1992 antog man navnet Euphonia.

I 1995 var medlemmerne af pigekoret vokset fra pigekorsangen, som man på det tidspunkt havde drevet langt med såvel rejser til udlandet, deltagelse i konkurrencer med pæne placeringer samt et stort antal koncerter, og det blev da aktuelt at slå mandskorgruppen fra ”ad hoc” koret sammen med pigekoret til et nyt kor, med en fast ugentlig øvedag og navnet Kammerkoret Euphonia.

En vigtig del af virksomheden i dette kor blev koncertrejser til udlandet, og denne aktivitet blev efterhånden udvidet til også omfatte oversøiske rejsemål, således Cuba i 1999, Sydafrika i 2005 og New York i 2007. Korets seneste koncertturne (NB: Artiklen er er skrevet i april 2011) fandt sted i efteråret 2010 og gik til Lissabon, hvor der blev opført messesatser fra henholdsvis renaissancen og fra det tyvende århundrede. Koret har indtil dato (april 2012) gennemført 21 turneer til udlandet.

En anden del af korets virke har været opførelse af større Oratoriekoncerter med kor og orkester. I 1996 blev Händels Messias opført første gang i sin helhed. Koret har siden opført dette værk hvert år til jul, pånær i 2001 og i 2003, hvor man i stedet beskæftigede sig med julemusik af henholdsvis Prætorius og Hugo Distler. Siden 2004 har Messias-koncerterne fundet sted i det prægtige kirkerum i Marmorkirken.

Koret har desuden opført Mozarts Requiem, Faures Requiem, Bachs h-mol Messe og flere Bach-kantater.
Ved disse koncerter har nogle af byens fineste strygere og blæsere fra Det Kongelige Kapel udgjort orkesteret, mens solisterne har været fremtrædende sangere fra Den Kongelige Opera, og højdepunktet indtil nu (april 2011) har været Bachs h-mol messe i Christiansborg Slotskirke i 2009 med overværelse af Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Marie.

Koret har desuden, naturligvis, givet en række koncerter rundt omkring i danske kirker, mest i hovedstadsområdet, men også udover Sjælland og enkelte gange i Jylland.
Kammerkoret Euphonia har gennem alle årene været tilknyttet Korsvejskirken, hvor korets leder Ole Reuss Schmidt er organist, og i den forbindelse har koret et par gange årligt medvirket ved søndagsgudstjenesten.

Den sidste del af korets virke gennem årene, der skal omtales, er bestemt ikke den mindst vigtige. Det drejer sig om det reflekterende, opsøgende og kontinuerlige prøvearbejde med den klassiske musik ved mandagsprøverne. Her er vi mange gange kørt opløftede hjem efter endt prøvearbejde, fordi vi fik en oplevelse af, at sangen løftede os. Her har vi selvsagt også fra tid til anden, men egentligt forbløffende få gange gennem alle disse år, været nødt at sætte os ned og løse konflikter.
Her har vi lært hinanden at kende både som mennesker og som sangere. Her er der blevet knyttet venskaber for livet, og her er også enkelte familier blevet stiftet.

I begyndelsen fandt mandagsprøverne sted i Korsvejskirken på Amager, men i 1999 blev de flyttet til Østerbro af geografiske årsager. I dag finder prøverne sted i særdeles velegnede lokaler i Nansensgade, tæt ved Nørreport Station.
Som en del af prøveaktiviteterne har koret hvert år i slutningen af sommerferien rejst bort i en forlænget weekend fra torsdag til søndag for at øve koncentreret fra morgen til aften.
De sidste år har disse sommerture gået til Falster, hvor vi har været særdeles glade for muligheden for at benytte glimrende faciliteter på Nr. Vedby Centralskole.

Medlemmerne af Kammerkoret Euphonia har for manges vedkommende været med i koret i både 10 og 15 år. Ved årsskiftet 2010/2011 valgte flere at forlade koret, nogle for at få mere tid til familien, andre for at få nye indfaldsvinkler til korarbejdet i andre sammenhænge.
Efterfølgende har 15 sangere fået godt begyndt og fortsætter nu den videre udvikling af koret under ledelse af Ole Reuss Schmidt. Frem mod nye horisonter, og med en god bagage fra det gamle Euphonia.

Skrevet af Ole Reuss Schmidt i april 2011- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. TURNEER TIL UDLANDET
- - - - - - - - - - - - - - - -

2018:
Turne til Island

2017:
Turne til Tyskland/Holland

2016:
Færøerne

2014:
Beograd, Serbien

2013:
Albanien

2012:
Berlin, Tyskland

2010:
Lissabon, Portugal

2009:
Dublin, Irland

2008:
Sydlige England

2007:
Washington og New York, USA

2006:
Paris, Frankrig

2005:
Sydafrika

2004:
Berlin, Tyskland

2003:
Sicilien, Italien

2002:
Stockholm, Sverige

2001:
Barecelona, Spanien

2000:
Berlin, Tyskland

1999:
Cuba

1998:
Norge

1997:
Bachbyerne i det tidligere Østtyskland

1996:
Hamborg, Tyskland

1995:
Stockholm, Sverige

1995:
Færøerne

1994:
Holland

1993:
Irland

1992:
Alsace, Frankrig

1991:
England- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. STØRRE KONCERTER MED ORKESTER OG SOLISTER
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koret har sammen med musikere fra Det Kgl. Kapel og fremtrædende solister fra Den Kgl. Opera opført følgende oratorieværker:

Händels Messias:
Årlige opførelser siden 1996, dog med undtagelse af 2001 og 2003. Siden 2004 har disse koncerter fundet sted i Marmorkirken.

Bachs h-mol Messe:
To på hinanden følgende opførelser i Christiansborg Slotskirke i 2007 og ligeledes to koncerter i samme kirke igen i 2009. Den første af opførelserne i 2009 blev overværet af Deres Majestæter Prins Joachim og Prinsesse Marie. Desuden to opførelser i 2016, ligeledes i Christiansborg Slotskirke.

Matthæus-passionen af Bach:
To opførelser i Christiansborg Slotskirke i marts 2012 og to opførelser igen i april 2014.

Mozarts Requiem:
Tårnby Rådhus og Bagsværd Kirke i 1992, Dragør Kirke og Højdevangskirken i 2006, Grundtvigskirken i 2008 og Korsvejskirken i 2010.

Faures Requiem:
Buddinge Kirke og Korsvejskirken i 1993 med fuldt orkester. Desuden en række gange op gennem årene med orgelakkompagnement.

Bach-Kantater:
Et antal gennem årene, sidst Kantate nr. 80 i Korsvejskirken i maj 2013.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. AFHOLDTE KONCERTER SIDEN KORETS OMSTRUKTURERING I FEBRUAR 2011
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NB: Vil man søge oplysninger om enkelte koncerter, kan man gå
ind i arkivet under bjælken "Nyheder" og finde frem til
nyhederne omkring den dato, den pågældende koncert fandt sted.

2018:

100 - Tirsdag d. 18. december: Julekoncert i Hellebæk Kirke kl. 19.30
99 - Søndag d. 16. december: Julekoncert i Korsvejskirken kl. 14
98 - Søndag d. 2. dec.: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
97 - Lørdag d. 1. dec.: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
96 - Søndag d. 4. november: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken kl. 10
95 - Mandag d. 29. oktober: Jesuskirken i Valby
94 - Mandag d. 15. oktober: Borgarneskirja på Island
93 - Søndag d. 14. oktober: Selfosskirkja på Island
92 - Lørdag d. 13. oktober: Hjallakirkja på Island
91 - Mandag d. 8. oktober: Islandsprogram m. Duruflés Requiem i Korsvejskirken
90 - Mandag d. 11. juni: Sommerkoncert i Korsvejskirken
89 - Søndag d. 3. juni: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade 94
88 - Søndag d. 6. maj: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken kl. 10

2017:

87 - Mandag d. 11. december: Julekoncert i Karlslunde Kirke syd for København
86 - Søndag d. 3. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
85 - Lørdag d. 2. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
84 - Søndag d. 5. nov.: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken kl. 10
83 - Mandag d. 16. okt.: Koncert i Nikolauskirche, Valkenburg i Holland
82 - Søndag d. 15. okt.: Koncert i St.-Foillans-Kirke, Aachen i Tyskland
81 - Lørdag d. 14. okt.: Koncert i Pfarrkirche St. Marien, Geilenkirchen i Tyskland
80 - Mandag d. 9. okt.: Konc. i Korsvejsk. med det pgr., koret skal opføre i Tyskland/Holland
79 - Mandag d. 12. juni: Sommerkoncert i Korsvejskirken, 2770 Kastrup. Med CD-release
78 - Søndag d. 7. maj: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade 94
77 - Søndag d. 2. april: Koncert i Taksigelseskirken på Østerbro
76 - Søndag d. 12 marts: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken i Kastrup kl. 10
75 - Søndag d. 26. februar: Koncert i Kastelskirken på Østerbro kl. 14

2016:

74. - Søndag d. 4. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
73. - Lørdag d. 3. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
72. - Søndag d. 6. november: Musikgudstj. i Nordre Kirke i Nykøbing Falster kl. 19
71. - Søndag d. 6. november: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken i Kastrup kl. 10
70. - Søndag d. 25. september: Bachs h-mol Messe i Christiansborg Slotskirke
69. - Lørdag d. 24. september: Bachs h-mol Messe i Christiansborg Slotskirke
68 - Mandag d. 13. juni: Sommerkoncert i Korsvejskirken i Kastrup
67. - Søndag d. 22. maj: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken i Kastrup
66. - Søndag d. 24. april: Koncert i Fuglefjord Kirke på Færøerne
65. - Lørdag d. 23. april: Koncert i Christianskirken i Klaksvig på Færøerne
64. - Fredag d. 22. april: Koncert i Vestkirken i Thorshavn på Færøerne
63. - Søndag d. 13. marts: Koncert i Kastelskirken på Østerbro
62. - Søndag d. 6. marts: Koncert i Sankt Thomas Kirke på Frederiksberg
61. - Søndag d. 7. februar: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade 94

2015:

I 2015 blev der tale om nedsat koncertaktivitet i koret, på grund af
arbejde med musik af den tyske renæssancekomponist Melchior Franck,
som blev indspillet i foråret 2016.

60. - Søndag d. 6. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
59. - Lørdag d. 5. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
58. - Søndag d. 1. november: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken
57. - Mandag d. 8. juni: Sommerkoncert i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
56. - Søndag d. 7. juni: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade 94
55. - Søndag d. 29. marts: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken
54. - Søndag d. 15. februar: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade 94

2014:

53. - Søndag d. 7. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
52. - Lørdag d. 6. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
51. - Lørdag d. 29. november: Første del samt Hallelujakoret fra Händels Messias i Holtug Kirke
50. - Søndag d. 2. november: Musikgudstj. i Nordre Kirke i Nykøbing Falster kl. 19.30
49. - Søndag d. 2. november: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken kl. 10.00
48. - Søndag d. 12. oktober: Church St. Marko, Beograd
47. - Lørdag d. 11. oktober: Slovak Lutheran Church in Stara Pazova, tæt ved Beograd
46. - Mandag d. 6. oktober: Efterårskoncert i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
45. - Mandag d. 16. juni: Sommerkoncert i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
44. - Søndag d. 18. maj: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken
43. - Søndag d. 6. april: Matthæuspassionen af Bach i Christiansborg Slotskirke
42. - Lørdag d. 5. april: Matthæuspassionen af Bach i Christiansborg Slotskirke
41. - Søndag d. 9. marts: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade

2013:

40. - Søndag d. 8. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
39. - Lørdag d. 7. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
38. - Søndag d. 13. oktober: "Ungjilli i Krishtit" Church, Tirana, Albanien
37. - Søndag d. 13. oktober: "Rilindja" Church, Tirana, Albanien
36. - Lørdag d. 12. oktober: Koncertsalen i Operabygningen i Tirana, Albanien
35. - Fredag d. 11. oktober: Lutheran and Morovian Church, Tirana, Albanien
34. - Lørdag d. 5. oktober: Præsentation af program til Albanien i Korsvejskirken
33. - Søndag d. 29. september: Koncert i Emdrup Kirke i Kbh NV
32. - Søndag d. 15. september: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade
31. - Søndag d. 9. juni: Koncert i Hunseby Kirke på Lolland
30. - Mandag d. 13. maj: Bachkoncert i Korsvejskirken
29. - Søndag d. 12. maj: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken
28. - Søndag d. 21. april: Koncert i Taksigelseskirken på Østerbro
27. - Torsdag d. 18. april: Koncert i Herlev Kirke
26. - Søndag d. 7. april: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade
25. - Søndag d. 3. marts: Koncert i Fuglebjerg Kirke ved Sorø

2012:

24. - Søndag d. 9. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
23. - Lørdag d. 8. december: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
22. - Søn. d. 25. nov.: Første del af Messias samt Hallelujakor i Haraldskirken i Gladsaxe
21. - Søndag d. 4. november: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken kl. 10.00
20. - Søndag d. 28. oktober: Sang i forb. med offentligt møde i Nansensgade kl. 16
19. - Søndag d. 28. oktober: Koncert i Korsvejskirken kl. 13
18. - Søndag d. 14. oktober: Koncert i Matthäuskirche Steglitz, Berlin
17. - Søndag d. 14. oktober: Musikgudstjeneste i Dorfkirche Marienfelde, Berlin
16. - Lørdag d. 13. oktober: Koncert i die Erlöserkirche, Berlin
15. - Søndag d. 10. juni: Sommerkoncert i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
14. - Søndag d. 3. juni: Sang i forb. m. offentligt møde i Nansensgade 94, 1366 Kbh. K
13. - Søndag d. 20. maj: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
12. - Søndag d. 11. marts: Matthæuspassionen af Bach i Christiansborg Slotskirke
11. - Lørdag d. 10. marts: Matthæuspassionen af Bach i Christiansborg Slotskirke

2011:

10. - Søndag d. 4. december, 2011: Händels Messias i sin helhed i Marmorkirken
9. - Lørdag d. 3. dcember, 2011: Händels Messias i sin helhed Marmorkirken
8. - Søndag d. 27. oktober, 2011: Sang i forb. m. offentligt møde i Nansensgade
7. - Søndag d. 30. okt., 2011: Koncert i Korsvejskirken sammen med organist Sven V. Olsen
6. - Søndag d. 9. oktober, 2011: Musikgudstjeneste i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
5. - Søndag d. 25. september, 2011: Musikgudstjeneste i Hjordkær Kirke i Sdr. Jyllland
4. - Lørdag d. 24. september, 2011: Koncert i Hjordkær Kirke i Sønderjylland
3. - Søndag d. 19. juni, 2011: Sang i forb. m. offentligt møde i Nansensgade 94, 1366 Kbh. K
2. - Mandag d. 13. juni, 2011: Sommerkoncert i Korsvejskirken, 2770 Kastrup
1. - Torsdag d. 19. maj, 2011: Store Bededagskoncert i Skelgårdskirken, 2770 Kastrup- - - - - - - - - - - - - - - - -
9. KORETS DATA
- - - - - - - - - - -

Kammerkoret Euphonia
Adr.: Korsvejskirken
Sirgræsvej 81,
DK-2770 Kastrup

Bankforbindelse:
Danske Bank
Reg. nr.: 1551
Kto.: 31 1616 2725

CVR-nr.: 17 25 37 35- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. KORETS ORGANISATORISKE OG FORMELLE KONSTRUKTION
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kammerkoret Euphonia bærer to kasketter.

Koret er Korsvejskirkens kor, som ledes af Korsvejskirkens organist.
Dette er den ene kasket.

Samtidig har korets medlemmer organiseret sig som en forening, hvor man synger videre og organiserer videre uden for Korsvejskirkens regi.
Dette er den anden kasket

Den ene kasket understøtter dermed den anden, og vice versa. Samtidig er de to kasketter to adskilte størrelser.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. KORETS BESTYRELSE
- - - - - - - - - - - - - -

Korets bestyrelse, som blev valgt i forbindelse med den ordinære generalforsamling
d. 15. januar 2018, og som umiddelbart derefter konstituerede sig således:

- Lektor, cand. polyt. Helene Krarup, formand
- Organist Ole Reuss Schmidt, næstform., idet dirigenten i henh. til vedt. er født til denne post
- Stud. polyt. Ann-Marie Vest Boelt, sekretær
- Sygeplejerske Freia Østergaard
- Cand. mag. Orla Jensen
- Barrista Christine Creuzberg Andersen, suppleant
- Stud. mag. Rasmus Christensen

Kasserer
Chauffør Bent Pedersen

Revisor
Kontormedhjælper Christian Just Møller- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. KORETS VEDTÆGTER
- - - - - - - - - - - - - - .

Vedtægter for foreningen Kammerkoret Euphonia

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Kammerkoret Euphonia”.
Foreningen er hjemmehørende i Korsvejskirken i København.

§ 2. Formål
Foreningens formål er gennem regelmæssig koncertvirksomhed såvel lokalt som på turné i både ind- og udland at udbrede kendskabet til kormusik.

§ 3. Medlemmer
Ethvert fast medlem af koret er medlem af foreningen.
Nye medlemmer optages, når de efter en optagelsesprøve og efterfølgende prøvetid på tre måneder findes at besidde de nødvendige kvalifikationer. Afgørelsen træffes af bestyrelsen.

§ 4. Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales efter hvert årsskifte.
Orlovsholdere betaler, ligesom korets aktive medlemmer, kontingent ved hvert årsskifte.
Ved optagelse af nye medlemmer betaler disse, efter endt prøvetid på 3 måneder, ved førstkommende årsskifte.

§ 5. Korets musikalske ledelse
Korets musikalske ledelse samt ansvaret for denne varetages af koret dirigent Ole Reuss Schmidt.

§ 6. Foreningens ledelse
Foreningens daglige administrative ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 2-4 medlemmer, samt en formand, en næstformand og en sekretær.
Foreningens økonomi varetages af en af bestyrelsen godkendt kasserer. Kassereren kan være medlem af bestyrelsen.
Korets dirigent Ole Reuss Schmidt har fast sæde i bestyrelsen som næstformand. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling. Konstitueringen skal være sket senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.
Såfremt der er stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen, såfremt det er nødvendigt.

§ 7. Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

§ 8. Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 9. Revision
Den ordinære generalforsamling vælger én revisor for ét år ad gangen.
Revisoren kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 10. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar måned umiddelbart inden prøvestart.
Indkaldelse til generalforsamling foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Lovligt indvarslet generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er fremmødt.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal mellem samtlige ja- og nejstemmer. Såfremt et forslag opnår stemmelighed, frafaldes forslaget.
Afstemning foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, hvis et medlem forlanger det. Kun medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme.
Ethvert medlem kan afgive sin stemme ved fuldmagt. En fuldmagt tæller som et fremmødt medlem. Hvert medlem kan bære én fuldmagt.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af ordstyrer og referent
Formandens årsberetning
Dirigentens årsberetning
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Ordstyreren må ikke være medlem af den afgående bestyrelse.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, og skal tillige finde sted, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages efter samme procedure som den ordinære generalforsamling.
Projekter med et budget på over kr. 100.000 skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 majoritet.

§ 11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer besluttes af generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.

§ 12. Foreningens opløsning
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 majoritet stemmer for opløsning på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens eventuelle midler skal ved opløsning tilfalde musikalske aktiviteter i Korsvejskirken.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 9. januar 2017- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13. ANMELDELSER I PRESSEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NEDENFOR KAN MAN FINDE I ALT TRE ANMELDELSER

Den første er skrevet af Jesper Jørgensen, produser og tonemester, indehaver af pladeselskabet Helikon, og det drejer sig om opførelse af første del af Händels Messias i Holtug Kirke på Stevns lørdag d. 29. november 2014.

Som solister medvirkede:

Birgith Lystlund Larsen, sopran.
Privat uddannet. Har optrådt som solist i en række sammenhænge, herunder Messiasopførelser og Bachkantater. Har desuden assisteret i Radiokoret. Medlem af Kammerkoret Euphonia.

Maria Bastrup, alt.
Født i Sverige men uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Det Kgl. Operaakademi i København. Har bl.a. sunget Leonora i ”Den stundesløse” af Bent Lorentzen på Det kgl. Teater og Mimi i La Boheme på Musikdramatisk Teater i Holstebro.

Steen Huttunen, tenor.
Privat uddannet. Omfattende professionelt virke både som korsanger og solist. Har gennem en årrække været medlem af Radiokoret. Er i dag medlem af det professionelle vokalensemble ved Københavns Domkirke.

Benjamin Molonfalean, bas.
Født i Rumænien, men flyttede for et par år siden til Danmark for at studere sang på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Medlem af Kammerkoret Euphonia

Det medvirkende instrumentalensemble:

Første violin: Line Fredens, spiller til daglig i Malmø Symfoniorkester
Anden violin: Helena Højgaard Nielsen, spiller til daglig i Det Kgl. Kapel
Bratsch: Stine Hasbirk, spiller til daglig i Radiosymfoniorkestret
Cello: Emilie Eskær, spiller til daglig i Det Kgl. Kapel
Cembalo: Sven Verner Olsen, er til daglig organist ved Jesuskirken i Valby

Kammerkoret Euphonia under ledelse af Ole Reuss Schmidt.

Og her følger så Jesper Jørgensens anmeldelse, der i en let forkortet udgave blev bragt i Stevns-Bladet d. 6. december 2014.

Ren vellyd i Holtug Kirke!

Lørdag d. 29. november blev 1. del af Händels udødelige ”Messias” opført i Holtug Kirke, og lad det være sagt straks: det var en særdeles fremragende præstation, som den næsten fyldte kirkes publikum kom til at opleve.

Værket, der vel først og fremmest er blevet så populært p.g.a. de storslåede korsatser, opføres hvert år mange steder rundt i landet her op mod jul, og i år kunne vi så også opleve den skønne musik her på Stevns.

Det var ganske vist, hvad man kunne kalde en ”discount-udgave”, vi fik serveret, nemlig med blot en strygekvartet og et cembalo til at udfylde orkestersatsen, som ellers yderligere foreskriver 2 oboer, to fagotter, to trompeter og pauker i Händels originale instrumentation.

Men på intet tidspunkt føltes det som om der manglede noget – takket være et fornemt sammenspil, leveret af de 5 topprofessionelle musikere, der bestod af Line Fredens fra Malmö Symfoniorkester på violin, Helena Højgaard Nielsen og Emile Eskær, begge fra Det Kgl. Kapel, på hhv. violin og cello, bratschisten Stine Hasbirk fra DR-Symfoniorkestret og organisten fra Jesuskirken i Valby, Sven Verner Olsen på cembalo.

De store korsatser var lagt i hænderne på Kammerkoret Euphonia, der ganske vist er et amatørkor, men som i høj grad besidder professionelle egenskaber. Ofte har amatørkors sopraner en lidt infantil klang, men her oplevede man en fuldstændig modenhed i stemmerne, som også var helt frigjort for et generende vibrato og med en imponerende skarp intonation.

Det hørtes f.eks. i de lange udholdte toner i det berømte ”Halleluja-kor” (som til trods for at det er afslutningen på værkets 2. del, var taget med som koncertens slutnummer).

Også korets øvrige stemmer klang ganske overbevisende med flotte tenorindsatser i de fugerede afsnit, dejlig varm altklang og fine basser, som dog føltes en smule underbemandede.

Korets dirigent er Ole Reuss Schmidt, der til daglig er organist i Korskirken i København. Hans direktion, der aldrig virkede overeksponeret, men autoritativ i udtrykket, skal utvivlsomt have en stor del af æren for det vellykkede resultat. Rigtig gode og friske tempi og mange små fine detaljer klædte opførelsen – f.eks. var det noget nyt for undertegnede, at Reuss Schmidt øgede tempoet i Halleluja-koret et stykke inde i satsen, som således fik en meget vægtfuld afslutning.

Og så endelig til de fire solister: sopranen Birgit Lystlund Larsen leverede en meget overbevisende og smuk præstation, dels i arien ”Rejoice greatly” og dels i duetten med alten i ”He shall feed his flock”.

Altsangerinden Maria Bastrup var ligeledes en meget positiv oplevelse. Hendes skønne altstemme, sikre intonation og udtryksfuldhed tog vist alle om hjertet.

Tenoren Steen Huttunen havde lidt problemer indimellem med toneansatser, men tilførte ellers det indledende tenorrecitativ ”Comfort ye” og den efterfølgende arie ”Every valley” et udmærket musikalsk udtryk.

Ikke mindst må jeg fremhæve den fremragende rumænske, men i Danmark bosiddende bassanger Benjamin Molonfalean, der med sin flotte og magtfulde stemme fyldte rummet med lutter vellyd.

À propos ”vellyd”, så er det netop det ord, jeg vil bruge som udtryk for eftermiddagens oplevelse. Koret lever så sandelig op til sit navn, der kommer af det græske ord ”Eufoni”, som netop betyder velklang eller vellyd!

Koncerten indeholdt kun 1. del af det store værk – ca. en times musik, men kunne med de meget fine kræfter sagtens have tryllebundet tilhørerne med hele værket.

Det vil man kunne opleve lørdag og søndag d. 6. og 7. december, begge dage kl. 16.00, i Marmorkirken i København, hvor kor og solister opfører alle tre dele – denne gang med fuldt orkester (www.euphonia.dk).

Kirken var velbesøgt, men der var også nogle ledige pladser. Måske, skulle man have slået lidt mere på tromme for koncerten, der var arrangeret af Holtug Kirkes menighedsråd og organist i samarbejde med OmrådeMusikOrdningen, som danner et økonomisk grundlag for, at stevnsboerne kan opleve koncerter, der som denne er på et meget højt plan.

Jesper Jørgensen


ANMELDELSE I KRISTELIGT DAGBLAD ONSDAG D. 14. MARTS 2012:
(Man kan også komme frem til anmeldelsen via dette link: Klik her

BACH UDEN SNYD PÅ VÆGTEN
Kammerkoret Euphonia løftede Matthæuspassionen i Christiansborg Slotskirke, hvor en stærk kvartet gav publikum mange gyldne øjeblikke

J.S. Bach: Matthæuspassionen med Kammerkoret Euphonia og udvalgt ensemble. Dirigent: Ole Reuss Schmidt. Christianborg Slotskirke, lørdag d. 10. marts kl. 14.
Af PETER DÜRRFELD

Bachs store oratorium "Matthæuspassionen " fra 1729 er ikke blot en uomgængelig del af vores kulturarv, den er et af de største kunstværker i menneskehedens civilisation.
Det tager godt tre timer at opføre den uden forkortelser eller overspringninger. Man kunne derfor godt frygte, at Kammerkoret Euphonia - med al respekt - ville forløfte sig på opgaven, da værket blev opført i Christianborg Slotskirke i lørdags.

Men under ledelse af dirigenten Ole Reuss Schmidt forløftede man sig ikke på værket, man løftede det. Det blev en Matthæuspassion uden snyd på vægten, for man præsenterede os for oratoriet i sin helhed, og også rent kunstnerisk hang det sammen. Efter en lidt vaklende begyndelse fandt kor og dirigent i stigende grad hinanden, godt bistået af et velspillende ensemble med Anne Søe Iwan som koncertmester - dette trods de ret utaknemlige akustiske forhold i kirken, i hvert fald hvad korets placering angik. Det var sigende, at korets måske bedste præstation var den afsluttende sats " Wir setzen uns mit Tränen nieder". Man var kommet hjem, i mere end én forstand.

Solisterne var et kapitel for sig. Bo Kristian Jensen ydede som evangelisten en velafbalanceret og engageret ( omend ikke 100 procent pletfri) præstation, der bandt fortællingen smukt sammen, og i nordmanden Magne Fremmerlid havde man en bas, der i den grad havde stemme til at klare det udfordrende parti som Jesus. Begivenhederne i oratoriet, der skildrer Jesu lidelseshistorie, sådan som det er fortalt os i Matthæusevangeliets 26. og 27. kapitler, bliver parafraseret i en række arier, sunget af sopranen, alten, tenoren og bassen - i dette tilfælde: Henriette Neess Borup, Elisabeth Jansson, Niels Jørgen Riis og Guido Paevatalu.

Her havde Euphonia unægtelig en stærk kvartet at gøre godt med, og ikke mindst de to kvindestemmer gav publikum mange gyldne øjeblikke.

Henriette Neess Borup er endnu et relativt ubeskrevet blad - det er mindre end to måneder siden, hun debuterede på Det Kongelige Teater i rollen som " soprankoryfæet" i Glucks opera " Alceste" - men hende kommer vi givetvis til at høre meget mere til, tak. Elisabeth Jansson har jeg flere gange frydet mig over i indeværende sæson.
Men den største fryd var nok alligevel, da hun i lørdags sang altpartiet med arien " Erbarme dich" som et sandt højdepunkt: en otte minutter lang, dybfølt bøn, der taler direkte til vores følelser uden at have det mindste skær af føleri over sig.

Bach har på genial minimalistisk vis ladet denne arie ledsage af en " violin obbligato", i lørdags spillet af Anne Søe Iwan, så man forstod, hvorfor den legendariske Yehudi Menuhin engang har udtalt, at denne musik er den smukkeste, der nogensinde er skrevet for violin. " Erbarme dich" er måske det stærkeste udsagn nogensinde om bønnens væsen og naturligvis et centralt sted i hele værket.

Et andet centralt sted, ja, en afgørende pointe i oratoriet, har en varighed på blot et halvt minut. Evangelisten fortæller om, hvordan vagtfolkene bliver slået med rædsel, da de oplever jordskælvet, umiddelbart efter at Jesus har udåndet. Bach lader koret synge: " Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen" ( sandelig, han var Guds søn).

En trossag, men ingen, der hører disse 30 sekunder, kan være i tvivl om, at Bach mente det alvorligt. Og i det øjeblik blev Matthæuspassionen ikke blot løftet, den var opløftende.
kultur@k.dk

Fire stjerner ud af seks


ANMELDELSE I JYLLANDS-POSTEN SØNDAG D. 11 MARTS, 2012:


Bachs Matthæuspassion (Christiansborg Slotskirke)
Af CHRISTINE CHRISTIANSEN
Offentliggjort 10.03.12 kl. 23:18

Ekspressive sangsolister og luftigt orkesterspil skabte poetiske højdepunkter i Bachs Matthæuspassion i Christiansborg Slotskirke.

Elisabeth Jansson var var magisk med sin smukke, mørke stemmekerne.
Christiansborg Slotskirke
Ole Reuss Schmidt dirigent
Bo Kristian Jensen tenor
Magne Fremmerlid bas
Henriette Nees Borup sopran
Elisabeth Jansson alt
Niels Jørgen Riis tenor
Guido Paevetalu bas
Musikere fra bl.a. Det Kongelige Kapel, DR UnderholdningsOrkestret og Sjællands Symfoniorkester Kammerkoret Euphonia
Lørdag eftermiddag

Påsken og Bachs passioner går hånd i hånd. Selv om der stadig er tre uger til palmesøndag, har landets orkestre, sangsolister og kor taget hul på de musikalske opførelser af Jesu lidelseshistorie i kirkerne.

Lørdag gjaldt det Matthæuspassionen i Christiansborg Slotskirkes lyse, højloftede rum. At musicere her kræver både særlig tilladelse fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe og en evne til at tæmme klangene i den viltre akustik. De optrædende havde begge dele – det sidste i særdeleshed.

Kammerkoret Euphonia, en velspillende flok musikere fra de københavnske orkestre, seks sangsolister fra bl.a. Den Kongelige Opera og dirigenten Ole Reuss Schmidt trak næsten fuld kirke, og generte solstråler faldt ind fra oven, da koret stemte i med indledningssatsen.

Ikke homogene
Euphonias sangere arbejder ambitiøst og har mange koncerter og udenlandsrejser på CV’et. Alligevel samlede sangstemmerne sig ikke til en homogen helhed i de åndfulde Bach-satser.
Enkeltstemmer stak ud, og det kneb somme tider at holde det tempo, som dirigenten og de ivrige musikere lagde for dagen. Violinerne spandt, oboerne sang, og fløjterne hviskede og vuggede blidt i de smukke akkompagnementer, soloer og mellemspil. Både Ole Reuss Schmidt og musikerne har hørbart haft fingre og ører i værket før.
Fraseringerne faldt naturligt, og instrumenterne forenede sig kammermusikalsk.

Intenst blik
Solistfeltet var en blandet flok af unge og erfarne sangere. Det Kongelige Teaters tenor Bo Kristian Jensen foredrog sikkert det krævende evangelistparti, mens den mægtige norske bas, Magne Fremmerlid, havde klanglig pondus, men også megen luft på stemmen i rollen som Jesus. Det var svært ikke at blive forført af alten Elisabeth Jansson.
Hun var magisk med sin smukke, mørke stemmekerne, sine klare tekster og sit intense blik ud i kirkerummet. Også tenoren Niels Jørgen Riis formede sine arier eminent; begge de to er til daglig solister på Den Kongelige Opera. Unge Henriette Nees Borups stemme skal poleres for skarpheder i højden, men samtidig havde den lyriske sider.
Den Kongelige Operas tidligere bassanger, Guido Paevetalu, levede sig mimisk dybt ind i sit basparti. Desværre pressede han tit stemmen ud af fokus, så den lød forceret. Måske, fordi det var svært at disponere stemmekraften i det altopslugende kirkerum.

Med pausen mellem passionens to dele sneg værket sig op på over tre timers musikalsk smerte og poesi. Flere af de storladne korkoraler sad i kroppen længe efter, at sidste akkord var forstummet.

Fire stjerner ud af seks