Kontakt

Alle henvendelser kan rettes til korets dirigent:
Ole Reuss Schmidt
Tlf.: 25 81 57 62
E-mail: olereuss@hotmail.com
 
Korets officielle mailadresse kan ligeledes benyttes:
kontakt@euphonia.dk
 
Bestyrelse, valgt d. 15. januar 2018:
- Lektor, cand. polyt. Helene Krarup, formand
- Organist Ole Reuss Schmidt, næstform. (Dirigenten er i henh. til vedt. født til denne post)
- Stud. polyt. Ann-Marie Vest Boelt, sekretær
- Sygeplejerske Freia Østergaard
- Cand. mag. Orla Jensen
- Barrista Christine Creuzberg Andersen
- Stud. mag, Rasmus Christensen
.
Kasserer
Chauffør Bent Pedersen
 
Revisor:
Kontormedhjælper Christian Just Møller
 
Korets data:
Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 31 1616 2725
CVR-nr.: 1725 3735
 
Korets postadresse:
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup
 
Web:
Ole Reuss Schmidt